Nysa nieznana
>> Strona główna

 

 

 
>> Lilium
>> Herb i barwy Nysy
>> O herbie miasta - Św. Jan Chrzciciel
>> Lilie i Św. Jan Chrzciciel
>> Zapomniany herb
>> Nyska perła
>> Śląski Rzym
>> Trzy lilie
>> Nysa nieznana
>> Pokrewne łącza
>> Kontakt

Artykuły:

>> Zdzisław Zaranek - Miasto Fryderyka

Jedną z części miasta leżącą na zachodnim brzegu Nysy Kłodzkiej jest dawne Friedrichstadt. Rejon powstały w wyniku budowy obwałowań obronnych miasta oraz centralnej części systemu cytadeli Fortu Prusy. Warto w tym miejscu dodać słów kilka o budowlach systemu i cytadeli by przybliżyć ich obraz zatarty bujną zielenią. Dawniej groźne, dziś bezbronne, okaleczona licznymi modernizacjami i przebudową. ...

>> Zdzisław Zaranek - N jak Nysa E jak Enigma

Co miasto Nysa może mieć wspólnego z najsłynniejszą maszyną szyfrującą okresu drugiej wojny?. Miasto dalekie od areny zmagań, leżące na marginesie toczących się zdarzeń. Czy miasto leżące na obrzeżach gry wielkiej polityki i zmagań militarnych jest tylko małą nic nieznaczącą plamką na mapie czy też Nysa w tych zdarzeniach gra jedną z najważniejszych ról? ....

>> Zdzisław Zaranek - Nyski marzec

Czy kiedykolwiek możliwym będzie poznanie prawdziwej historii Nysy? Poznanie przyczyn, dla których perła śląskich miast, Śląski Rzym - Nysa wymazana została z krajobrazu dorobku kulturowego wieków? Jakie czynniki zadecydowały o zniszczeniu miasta? Czy był to tylko wynik walk prowadzonych o jego zdobycie w okresie ostatniej wojny? Czy też wpływ na obecny jego kształt mają inne nieznane dotąd czynniki?...

>> Tomasz Foltyn - Nysa do 1945 roku

O Nysie wczesnośredniowiecznej wiadomo niewiele. Trudno też ustalić nawet przybliżoną datę jej powstania. Przypuszcza się jednak, że powstała jeszcze w okresie wczesnego średniowiecza, na długo przed przeniesieniem jej na prawo zachodnie. Pewna legenda z XVI wiecznego źródła mówi, że w XI w. został  wybudowany przez zamożnego mieszczanina nyskiego i jego żonę, kościółek pod wezwaniem św. Jakuba i Agnieszki......

>> Zdzisław Zaranek - Dom Kanclerza

Trudno w wielowiekowej historii budynku oczekiwać by zachował on swą pierwotną formę. Z biegiem lat zmienia się jego przeznaczenie, zmieniają się właściciele. Zmienia się jego wygląd podlegając upływowi czasu i nowym stylom. Jednak zawsze piękny, jako że człowiek mając wewnętrzną potrzebę harmonii pragnie się nim otaczać........