Wywód heraldyczny herbu Nysy

Zdzisław Zaranek

>> Strona główna

 

 

   
>> Lilium
>> Herb i barwy Nysy
>> O herbie miasta - Św. Jan Chrzciciel
>> Lilie i Św. Jan Chrzciciel
>> Zapomniany herb
>> Nyska perła
>> Śląski Rzym
>> Trzy lilie
>> Nysa nieznana
>> Pokrewne łącza
>> Kontakt

 

Jednym z najpiękniejszych znanych mi herbów jest dzisiejszy herb Nysy. Piękny w swej prostocie i przesłaniu ponadczasowym. Jeśli nie w całości, to w jego części, która może być wskazaniem dla wszystkich, bez względu na granice, kolor skóry i czas. Zawsze aktualny, od wieków w przesłaniu niezmienny. Przesłaniu myśli człowieczej, pragnącej widzieć świat lepszym i godniejszym. Przesłanie, co jak drogowskaz wyznacza drogę.

Lilium I Herb i barwy Nysy I O herbie miasta - Św. Jan Chrzciciel I Lilie i Św. Jan Chrzciciel I Zapomniany herb I Nyska perła I Śląski Rzym Dobra strona!I Trzy lilie I Nysa nieznana I Pokrewne łącza I Kontakt I Mapa strony

Zdzisław Zaranek © Wszelkie prawa zastrzeżone